Coaching af unge på en uddannelsesinstitution

Unge mennesker under uddannelse løber ofte ind i en udviklingskrise. De har eksempelvis ofte identitetsproblemer, lavt selvværd, lav selvtillid, oplever meningsløshed, problemfyldte relationer og manglende motivation. Det er derfor en stor lettelse at få lov at tale med en uvildig voksen person, der lytter, er oprigtigt interesseret, er til stede fuldt og helt og møder den unge gennem en anerkendende tilgang og uden ”løftet pegefinger”.

Uddannelsesinstitutioner, der skal leve op til høje krav om fastholdelse af unge i påbegyndt uddannelse, har stort udbytte af coaching. Ofte er det lidt drastisk at tilknytte en psykolog, men coaching kan for det sunde, unge menneske virkelig gøre en positiv forskel. Men vær opmærksom på, at en coach ikke er en mentor, som den unge elev har aftaler med, der skal overholdes: Komme op om morgenen, passe undervisningen, være velforberedt til timerne etc. etc. Coachen er derimod den, der samler op, når eleven har svigtet aftaler og pligter og føler sig led og ked af det hele. Coaching går ud på, at eleven selv skal komme frem til, at det at passe sin uddannelse er at belønne og være god ved sig selv. Motivation og meningsfuldhed er kodeordene!